Inspectie leefomgeving en transport

De Inspectie leefomgeving en transport houdt toezicht op de naleving van de tientallen wetten en regels, nationaal én internationaal, die betrekking hebben op vervoer, vervoersveiligheid en waterbeheer en handhaaft deze. Dit gebeurt onder meer aan de hand van inspecties, vergunningverlening en kennisoverdracht. Het doel van het toezicht is de kans op ongevallen, milieuvervuiling en verstoorde marktverhoudingen zo klein mogelijk te maken.

Ga verder naar de Inspectie leefomgeving en transport