CLP Helpdesk

Bedrijven kunnen op de website Chemische stoffen goed geregeld nagaan of zij verplichtingen hebben onder REACH.

Op de website beantwoorden medewerkers van Bureau REACH van het RIVM vragen van bedrijven die met REACH en CLP (Classification Labelling and Packaging) te maken hebben. De focus ligt op het beantwoorden van vragen van MKB bedrijven.