Handhavingsbeleid arbeidsomstandigheden - arbocatalogus

Informatie van de Nederlandse Arbeidsinspectie over de toetsing van de arbocatalogus. Hierin staat onder andere waar een arbocatalogus op wordt getoetst en wat de overige aandachtspunten zijn. Ook staat het adres vermeld waar arbocatalogi heen kunnen worden gestuurd ter toetsing.

Ga naar Handhavingsbeleid arbeidsomstandigheden - arbocatalogus.