Gecertificeerde arbodiensten

SBCA (Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten) heeft als doelstelling het beheren van de ‘Regeling Certificatie Arbodiensten’. Hierbij staat de kwaliteit van de arbodienstverlening centraal. De certificatie-eisen worden vastgelegd in een certificatieschema. SBCA is een van de organisaties die in het kader van de Arbowet is aangewezen als beheerstichting.

De meeste gecertificeerde arbodiensten zijn externe gecertificeerde arbodiensten, ofwel onafhankelijke arbodienstverleners. Interne arbodiensten zijn gecertificeerde arbodiensten die deel uit maken van een (veelal grote) organisatie. Particulieren kunnen hier geen afspraak maken.

Ga naar de website van de Stichting Beheer Certificatieregeling Arbodiensten (SBCA) voor een overzicht van externe en interne arbodiensten.