Film Veilig werken in grond

Deze pagina verwijst naar film die uitlegt hoe op een veilige manier kabels en leidingen in de grond gelegd worden. De film laat zien aan welke regels de werknemer zich moet houden. Ook komt aan bod wat de werknemer moet doen als hij tijdens het werk vervuiling in de grond aantreft. De film maakt deel uit van de toolbox 'Gezond uit de grond' (www.inspectieszw.nl/gww), die de Inspectie SZW in februari 2013 heeft aangeboden aan 280 bedrijven in de kabels en leidingenbranche.

Ga hier verder naar de film Veilig werken in de grond.