Dossier Irriterende en sensibiliserende stoffen

Dit dossier van Arbokennisnet.nl omschrijft situaties, wetgeving en maatregelen omtrent het werken met irriterende en sensibiliserende stoffen. Jaar: 2009.  

Ga hier naar het Dossier Irriterend en sensibiliserende stoffen