UMC - Dokter Hoe

De website Dokter Hoe is een initiatief van het NFU en is bedoeld voor alle medewerkers van de acht UMC's in Nederland. De website bundelt kennis, biedt richtlijnen en tips én de mogelijkheid te discussiëren over arbovraagstukken.

 Ga naar DokterHoe.nl