College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden

Het Ctgb is als zelfstandig bestuursorgaan belast met de uitvoering van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Wgb). De Wgb maakt een duidelijk onderscheid tussen beleid en uitvoering. De ministeries van EZ en I&M zijn verantwoordelijk voor het gewasbeschermingsbeleid respectievelijk biocidenbeleid; het Ctgb is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid.

Ga  naar College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden