BIM Dieselmotoremissies

Deze BasisInspectieModule (BIM) is tijdelijk ingetrokken, in afwachting van een besluit van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de grenswaarde. Hierover heeft de SER-commissie Arbeidsomstandigheden onlangs een advies uitgebracht. Zodra de grenswaarde is vastgesteld, zal de Basisinspectiemodule weer gepubliceerd worden, en zal deze het uitgangspunt vormen voor de handhaving.