Alcohol en werk

Uit onderzoek blijkt dat 21% van de beroeps- bevolking excessief drinkt en 5% probleemdrinker is. Naar schatting hangen 20-25% van de bedrijfs- ongevallen samen met alcoholgebruik. In de horeca, bouwnijverheid en landbouw is het alcoholgebruik het hoogst. Vooral in ploegendiensten, repetitief werk en nachtwerk. Werknemers in managementfuncties van alle sectoren drinken meer dan in andere functies.

Ga naar Loket gezond leven.