ALARA-principe

Het zogenaamde alara-principe is een beginsel uit de stralingsbescherming. Het beginsel houdt in dat bestraling en besmetting van mensen, dieren, planten en goederen zoveel als redelijkerwijs mogelijk is, wordt beperkt.

Kijk voor meer informatie over het ALARA-principe op de Wikipedia pagina