Nederlandse Arbeidsinspectie - Zelfinspectie: Gezond en veilig werken

Gezond en veilig werken begint bij de basis: een gezonde en veilige werkplek. Met een risicoanalyse, passende maatregelen en goede werkinstructies kun je het risico op ongelukken verkleinen. Je controleert dan ook regelmatig of je werkomgeving nog gezond en veilig is. De zelfinspectie 'Gezond en veilig werken' van de Nederlandse Arbeidsinspectie helpt je hierbij.

Zelfinspectie ‘Gezond en veilig werken’ helpt je om te controleren of je de risico’s kent, de juiste maatregelen neemt en of je arbobeleid op orde is. Je kijkt als het ware door de bril van de inspecteur naar je eigen organisatie. Na afloop verschijnt een handige actiepuntenlijst met eventuele verbeterpunten. Je kunt altijd stoppen met de zelfinspectie om later weer verder te gaan.

Ga naar Zelfinspectie Gezond en veilig werken