Werkwijzer Poortwachter

De Werkwijzer Poortwachter van de UWV helpt werkgevers, bedrijfsartsen, arbodiensten en re-integratiebedrijven in de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte werknemers.

In de Werkwijzer vind je uitgebreid antwoord op de volgende vragen: 

  • Wat verwacht UWV van de werkgever bij de re-integratie van een werknemer? 
  • Hoe toetst UWV of de re-integratie-inspanningen van de werkgever voldoende zijn?  
  • Welke gevolgen heeft het voor de werkgever als blijkt dat zijn re-integratie-inspanningen niet voldoende zijn geweest?  

De Werkwijzer Poortwachterebsite is te downloaden op de website van UWV.