Vragenlijst psychische klachten

De Vragenlijst psychische klachten is een checklist om te bepalen of een psychische aandoening bij een werknemer mogelijk veroorzaakt wordt door het werk. De lijst bevat elf vragen die met ja of nee moeten worden beantwoord. Eén of meerdere positieve antwoorden van de werknemer wijzen op de aanwezigheid van een werkgerelateerde component. Ga naar de Vragenlijst psychische klachten.