De VIB-check

De VIB-check is voor bedrijven die gevaarlijke stoffen en/of mengsels afnemen van leveranciers.

Met de VIB-check controleert u of een veiligheidsinformatieblad (VIB) voldoet aan de belangrijkste eisen uit de Europese verordeningen REACH en CLP die te maken hebben met gezond en veilig werken.

Check het VIB

Binnen 5 minuten heeft u inzicht in de kwaliteit van het VIB van uw leverancier. 
En vraagt u om een nieuwe, als dat nodig is.

Doe de VIB-check op de website: www.vib-check.nl