RI&E Instrumenten

Elk bedrijf met personeel moet (laten) onderzoeken of het werk gevaar kan opleveren of schade kan veroorzaken aan de gezondheid van de werknemers. Dit onderzoek heet een risico-inventarisatie en –evaluatie: RI&E. Het moet schriftelijk worden vastgelegd: zowel de inventarisatie van de risico’s, de evaluatie daarvan én het plan van aanpak dat daaruit volgt.

U kunt uw RI&E zelf opstellen, maar u kunt ook gebruikmaken van zogenaamde RI&E-instrumenten. Een RI&E-instrument is een hulpmiddel bij het opstellen van de RI&E. Steunpunt RI&E heeft een overzicht gemaakt van RI&E instrumenten die zijn ontwikkeld door brancheorganisaties. De risico’s die hierin aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche.

Bekijk het overzicht van RI&E instrumenten op de website van Steunpunt RI&E.