Rekentool Verzuimkosten

Investeren in veilig en gezond werken, wat kost het en wat levert het op? Naast concrete kostenbesparingen zal een veilige, gezonde werkomgeving ook bijdragen aan een hogere medewerkerstevredenheid en productiviteit. Welke punten hebben in uw bedrijf aandacht nodig? Start daarvoor met de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) en kom erachter waar in uw bedrijf kansen liggen.

Met de calculator kunt u een berekening maken van kosten van verzuim, WIA en reïntegratie. De belangrijke vraag is hoeveel een goed en gericht verzuimbeleid u kan opleveren.

Ga naar:  http://www.verzuimkosten.nl