Plan van Aanpak WIA - UWV

Met de Probleemanalyse die is opgesteld door de bedrijfsarts, maken werknemer en werkgever samen een Plan van Aanpak voor de re-integratie. De gemaakte afspraken legt u samen vast op een formulier. U vult het formulier op de computer in en ondertekent het beiden. De werknemer ontvangt een kopie van het Plan van Aanpak. Hij bewaart die voor zijn eigen administratie.

Ga naar Plan van Aanpak WIA - UWV