P90-norm

Twintig jaar geleden heeft de Afvalbranche samen met de sociale partners een norm opgesteld om de arbeidsbelasting van huisvuilbeladers te beperken, de zogenaamde P90-norm. De Arbeidsinspectie controleert de toepassing van deze norm bij de bedrijven. Deze dagnorm omvat zowel een maximale beladingstijd, maximaal tonnage en een maximaal aantal colli bij beladers van huisvuil. Hiervoor zijn drie leeftijdscategorieën in het leven geroepen met verschillende normen.

Inmiddels is deze norm aan actualisatie toe omdat de afvalinzameling verder gemechaniseerd is en er steeds meer verschillende afvalstromen worden ingezameld.

Actuele Stand van zaken / ontwikkelingen

De huidige regelgeving rond de P90 is opgenomen in de Arbocatalogus. Dit betreft een weergave van de “oude” P90. Dit betekent dat deze geldt voor restafval en GFT-afval. Voor alle andere stromen geldt de basis wet- en regelgeving en datgene wat in de RI&E is opgenomen.

Ga verder naar P90-norm