Leidraad Bedrijfsarts en privacy

In de praktijk van de bedrijfsgezondheidszorg en in het bijzonder bij ziekteverzuimbegeleiding rijzen met enige regelmaat vragen over wat wel en wat niet geoorloofd is wanneer het gevoelige persoonsgegevens betreft. Voor de bedrijfsarts maar ook voor de werkgever (leidinggevende en /of  personeelsfunctionaris en/of andere vertegenwoordigers) is niet altijd duidelijk welke informatie wanneer mag worden uitgewisseld en met wie. Andere vragen die spelen zijn bijvoorbeeld: maakt het
verschil of de betrokken medewerker ziek is of niet? Hoe verhoudt privacy zich tot de verplichtingen op basis van de Wet verbetering poortwachter (Wvp) en de Regeling Procesgang 1e en 2e ziektejaar?

Ga naar Leidraad Bedrijfsarts en privacy