Leidraad aanstellingskeuringen

De Leidraad aanstellingskeuringen is het eindresultaat van het project ‘Verbetering van de kwaliteit van de aanstellingskeuringen’. Dit project is in opdracht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) uitgevoerd. Het project maakte deel uit van het meerjarig ar-bo-ontwikkeltraject aanstellingskeuringen (2002-2006) van het Ministerie van SZW.

Ga naar Leidraad aanstellingskeuringen