Landelijke Richtlijn Prikaccidenten

Op de website van het RIVM leest u informatie over de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten. Deze richtlijn moet worden gevolgd bij acute situaties (prikken, bijten, spatten van bloed).

Ga naar de Landelijke Richtlijn Prikaccidenten