Nederlandse Arbeidsinspectie - Werkinstructie Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)

Deze Werkinstructie is toepasbaar bij bedrijven waar verpakte gevaarlijke stoffen (ook lege ongereinigde verpakkingen), gasflessen worden opgeslagen tot 10 ton. Wanneer de opslag van gevaarlijke stoffen of gasflessen niet correct plaatsvindt of er ontbreken de juiste voorzieningen, dan kan hierdoor acuut gevaar ontstaan. Denk hierbij aan brand- en explosiegevaar, vrijkomen van corrosieve/bijtende stoffen en verstikkingsgevaar.

 Ga naar Werkinstructie Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15)