Nederlandse Arbeidsinspectie - BIM Gasexplosiegevaar

Deze basis-inspectiemodule is toepasbaar bij bedrijven waar gevaar voor gasexplosies kan ontstaan. Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven waar gewerkt wordt met brandbare gassen envloeistoffen of waar deze kunnen vrijkomen.

Ga naar BIM Gasexplosiegevaar