Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken

Er zijn diverse instrumenten om zelfregulering te stimuleren, die bij kunnen dragen aan blijvende aandacht voor gezond en veilig werken op de werkvloer, bijvoorbeeld binnen een branche. Een veelgebruikt zelfreguleringsinstrument is de gedragscode.

Een gedragscode is een afspraak tussen partijen over bijvoorbeeld waarden, normen of regels die gelden voor de partijen die zich hier aan hebben gecommitteerd. Deze kan op het niveau van een groep bedrijven of een branche worden opgesteld. Dit handvat van het Programma Zelfregulering Gezond en Veilig Werken helpt je stapsgewijs te verkennen of:

  • Een vorm van zelfregulering passend is om gezond en veilig werken te bevorderen binnen de branche of bijvoorbeeld binnen een keten van bedrijven;
  • Een gedragscode het juiste instrument is om een specifiek doel te bereiken, en
  • Hoe een gedragscode valt te ontwikkelen, implementeren en borgen.

Download het Handvat Gedragscodes Gezond en Veilig Werken