Handreiking Preventiemedewerker

De "handreiking arbomaatregelen preventiemedewerker" biedt praktische informatie en adviezen voor werkgevers en werknemers, maar vooral voor preventiemedewerkers zelf. Hiermee kunnen zij hun belangrijke rol bij het gezonder en veiliger maken van de werkplekken in Nederland nog krachtiger oppakken.