Handleiding stappenplan V&G voor opdrachtgevers

Leidraad voor opdrachtgevers of projectleiders om te voldoen aan de verplichtingen op gebied van Veiligheid en Gezondheid (V&G) die voortvloeien uit de Europese richtlijn 92/57, de Arbeidsomstandighedenwet, het Arbeidsomstandighedenbesluit en het Bouwbesluit.