Handleiding NOVA-WEBA

Door handleiding NOVA-WEBA is door TNO ontwikkeld om medewerkers meer invloed te geven op het werk. De vragenlijst meet werkdruk met dezelfde vragen als de VBBA, maar kijkt daarnaast nadrukkelijk naar de organisatie van het werk. Ga naar de handleiding NOVA-WEBA.