Code Gezond en Veilig Magazijn

Evofenedex (een belangenorganisatie voor logistiek) en BMWT (de branchevereniging van leveranciers van bouwmachines) hebben samen met een groot aantal partijen en het bedrijfsleven de Code Gezond en Veilig Magazijn opgesteld. De Code moet ervoor zorgen dat de magazijnen in Nederland veiliger worden.

De opstellers van de Code, waaraan bedrijven op basis van vrijwilligheid kunnen deelnemen, willen geen nieuwe regels in het leven roepen, maar bedrijven vooral stimuleren om effectief veiligheidsbeleid te voeren. Het uitgangspunt daarbij is dat veiligheid en efficiency hand in hand gaan en dat een gezond en veilig magazijn een efficiënt magazijn zal zijn.

De Code bestaat uit drie onderdelen:

  • Hoofdstukken over onderwerpen die veel invloed hebben op gezond en veilig werken in het magazijn, zoals gedrag en cultuur, leiderschap en de RI&E. Beheersen en voorkomen als aanvulling op voldoen aan wet- en regelgeving.
  • Tien risico-hotspots; op deze plaatsen in het magazijn is de kans op ongevallen groot. Niet in elk magazijn komen alle tien de hotspots voor; immers, niet elk magazijn is hetzelfde. Voor elk bedrijf, groot of klein, zullen de hotspots echter herkenbaar zijn.
  • Good practices; alle risico-hotspots in het magazijn worden verrijkt met een of meer good practices – goede voorbeelden – geïnventariseerd door deelnemende partijen en bedrijven.

Kijk voor meer informatie over de Code op www.cgvm.nl.