OVAL - Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Het basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen. Sinds 1 juli 2017 is het basiscontract wettelijk verplicht.

OVAL heeft een praktische checklist basiscontract opgesteld die werkgevers kunnen gebruiken bij het vastleggen van afspraken met arbodienstverleners. Let op: de checklist basiscontract is een hulpmiddel om een contract tussen werkgever en arbodienstverlener op te stellen, het is dus niet het contract zelf. Ga naar de Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening op de website van OVAL.