Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening

Als het er om gaat werkend Nederland gezond en fit te houden, zijn werkgevers, werknemers en dienstverleners gebaat bij duidelijke afspraken. Een basiscontract beschermt werknemers, biedt werkgevers houvast en geeft helderheid voor alle betrokken partijen. Het is gebaseerd op de wet- en regelgeving en de eisen waaraan een contract tussen werkgever en arbodienst of bedrijfsarts minimaal moet voldoen zijn erin opgenomen.

Ga naar Checklist voor een basiscontract voor arbodienstverlening