Checklist Gezondheidsrisico’s (max. 40 uur personeel in dienst)

De Checklist gezondheidsrisico’s is ontwikkeld voor ondernemers die voor ten hoogste 40 uur per week personeel in dienst hebben (alle werknemers bij elkaar opgeteld). Hiermee kun je de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Met de Checklist Gezondheidsrisico’s inventariseert de werksituatie aan de hand van stellingen. Het gaat om stellingen met betrekking tot 11 verschillende onderwerpen, zoals lawaai en gevaarlijke stoffen. Ga naar de Checklist Gezondheidsrisico’s