Checklist Gezondheidsrisico’s (max. 40 uur personeel in dienst)

De Checklist gezondheidsrisico’s is ontwikkeld voor ondernemers die voor ten hoogste 40 uur per week personeel in dienst hebben (alle werknemers bij elkaar opgeteld). Hiermee kunt u de verplichte risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E) uitvoeren. Met de Checklist Gezondheidsrisico’s inventariseert u de werksituatie aan de hand van stellingen. Het gaat om stellingen m.b.t. elf verschillende onderwerpen, zoals lawaai en gevaarlijke stoffen.

Ga naar Checklist Gezondheidsrisico’s (max. 40 uur personeel in dienst)