Nederlandse Arbeidsinspectie - BIM Blootstelling aan biologische agentia

Deze basis-inspectiemodule (BIM) is toepasbaar op situaties waarin werken met biologische agentia niet het doel is maar waarbij gezien de aard van de werkzaamheden en/of het materiaal waarmee gewerkt wordt, wel een gerede kans bestaat op het optreden van blootstelling. Deze werksituaties kunnen zeer divers zijn en in allerlei sectoren voorkomen.

Ga naar BIM Blootstelling aan biologische agentia