Zoetwarenindustrie

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie). fysische factoren (temperatuur, geluid), arbeidsmiddelen (machineveiligheid), gevaarlijke stoffen (asbest, meelstof).

De arbocatalogus Zoetwaren is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 3 mei 2017.

Ga verder naar arbocatalogus Zoetwarenindustrie