Ziekenhuizen (algemene en categorale)

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (algemeen, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie & geweld, ongewenst gedrag (onderling)), gevaarlijke stoffen, inrichting arbeidsplaatsen (verstikking), zwangeren, bedrijfshulpverlening.

Ga verder naar arbocatalogus Ziekenhuizen (algemene en categorale)