Waterschappen

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. De arbocatalogus helpt waterschappen om de belangrijkste risico’s binnen de organisatie te beheersen en om hiervoor de juiste investeringen te kiezen. In de arbocatalogus staan de volgende arbeidsrisico's beschreven: algemeen arbobeleid (alleenwerken), psychosociale arbeidsbelasting, inrichting arbeidsplaatsen (besloten ruimte, struikelen/vallen/uitglijden, voorkomen gevaar door voorwerpen en dergelijke, explosieveiligheid) en biologische agentia, arbeidsmiddelen (algemene voorschriften, besturing). Ga naar het overzicht arbocatalogi sector Waterschappen.