Voetverzorging

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In deze arbocatalogus staan de oplossingen beschreven die ondernemers- en werknemersorganisaties hebben vastgesteld om aan de doelvoorschriften in de Arbowet te voldoen. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: gevaarlijke stoffen, biologische agentia, inrichting arbeidsplaatsen, fysische factoren (straling, verlichting), fysieke belasting (algemeen en beeldschermwerk) en zwangerschap.

Ga verder naar arbocatalogus Voetverzorging