Vleeswaren

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. Het werken in de vleessector is niet zonder gevaren. Op deze arbocatalogus website staan richtlijnen en oplossingen waardoor de veiligheid verbeterd kan worden. De volgende arbeidsrisico’s worden beschreven: fysieke belasting, (ergonomie), arbeidsmiddelen, inrichting arbeidsplaatsen en gevaarlijke stoffen (biologische agentia). Ga naar de arbocatalogus Vleeswaren.