Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

Deze digitale Arbocatalogus VVT is bestemd voor werkgevers en werknemers van Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorgorganisaties. Goede arbeidsomstandigheden zijn belangrijk en medewerkers moeten veilig, verantwoord en met plezier kunnen werken. De Arbocatalogus VVT geeft u een overzicht van de belangrijkste arbeidsrisico's met daarbij gezonde en veilige oplossingen.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenst gedrag), gevaarlijke stoffen en biologische agentia, zwangerschap en arbeid en algemeen arbobeleid (BHV).

Ga verder naar Verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorg