Transport en Logistiek

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysische factoren (klimaat, geluid, trillingen, licht), fysieke belasting (beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (dieselmotoremissies, opslag, vervoer verontreinigde grond, riool- en baggerslib), arbeidsmiddelen (keuringen, veiligheid, hefwerktuigen), psychosociale arbeidsbelasting (agressie) en inrichting arbeidsplaatsen (verstikkingsgevaar, vluchtwegen, valgevaar, gevaar door voorwerpen, onderhoudsput, acculaadstation). Ga naar Tde arbocatalogus Transport en Logistiek.