Technische groothandel

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting, gevaarlijke stoffen (DME), algemeen arbobeleid (BHV) en arbeidsplaatsen (transport).

De arbocatalogus Technische groothandel is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 7 april 2015.

Ga verder naar Technische groothandel