Sociaal werk (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening)

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

De arbocatalogus Sociaal Werk (Welzijn en maatschappelijke dienstverlening) geeft richtlijnen om risico's op het werk zo klein mogelijk te maken. In de catalogus staan de volgende onderwerpen beschreven: agressie, bedrijfshulpverlening, fysieke belasting, infectieziekten, werkdruk. 

Ga verder naar Sociaal werk