Slopen

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. De arbocatalogus Slopen is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot de werkingssfeer van deze branche. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), fysische factoren (geluid, trillingen), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), gevaarlijke stoffen (kwarts, asbest), arbeidsplaatsen, arbeidsmiddelen. Ga naar de arbocatalogus Slopen.