Schoonmaakbranche en glazenwassersbranche

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (valgevaar), gevaarlijke stoffen (kankerverwekkende stoffen, hinderlijke stoffen en biologische agentia), psychosociale arbeidsbelasting (ongewenst gedrag), arbeidsmiddelen (hogedrukreiniging, werken op hoogte) en fysische factoren (lawaai).

De arbocatalogus Schoonmaakbranche en glazenwassersbranche is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 13 mei 2016.

Ga verder naar Schoonmaakbranche en glazenwassersbranche