Schilderen en vastgoedonderhoud

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

Deze arbocatalogus is van toepassing op werkgevers en werknemers behorend tot deze sector. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: gevaarlijke stoffen (w.o. kankerverwekkende stoffen), fysische factoren (geluid, klimaat, trillingen), fysieke belasting (ergonomie, beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), arbeidsmiddelen (werkbakken, algemeen, hijswerktuigen, steigers).

Ga verder naar Schilderen en vastgoedonderhoud