Rijk en rechterlijke macht

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico's beschreven: fysieke belasting (beeldschermwerk, beeldschermbrillen), fysische factoren (klimaat, verlichting) en psychosociale arbeidsbelasting (agressie, geweld, werkdruk, ongewenste omgangsvormen).

Ga verder naar de arbocatalogus van het Rijk