Producenten van lijm en kitten

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysische factoren (geluid, temperatuur), inrichting arbeidsplaatsen (elektrische installaties, valgevaar), gevaarlijke stoffen, arbeidsmiddelen, fysieke belasting (ergonomie).

Ga verder naar Producenten van lijm en kitten