Openbare bibliotheken

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie) en psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, emotionele belasting).

Ga verder naar Openbare bibliotheken.