Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken. In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico's beschreven: psychosociale arbeidsbelasting (agressie en geweld), fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), fysische factoren (geluid), biologische agentia, gevaarlijke stoffen, machineveiligheid, sociale veiligheid en algemeen arbobeleid (BHV). Ga naar de arbocatalogus Middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie.