Kinderopvang

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld), biologische agentia en algemeen arbobeleid (BHV).

De arbocatalogus Kinderopvang is door de Inspectie SZW voor het laatst getoetst op 25 september 2015.

Ga verder naar Kinderopvang