Jeugdzorg

In een arbocatalogus beschrijven werkgevers en werknemers op eigen initiatief hoe ze zullen voldoen aan doelvoorschriften van de overheid voor gezond en veilig werken.

In de catalogus staan de volgende arbeidsrisico’s beschreven: fysieke belasting (ergonomie en beeldschermwerk), biologische agentia, psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, agressie en geweld) en algemeen arbobeleid (BHV).

Ga verder naar Jeugdzorg